NUMEROLOGIE via de TAROT

Enkele reacties van cursisten die de cursus volgden.

Numerologie is het interpreteren van energiepatronen door middel van getallen.

Wat is numerologie ?

Numerologie is de studie van de getallen en hun symbolische betekenis. De getallen in je leven zijn niet toevallig, ze zijn een onderdeel van je levensplan. Ieder mens heeft een uniek getallenstelsel dat dienst doet als gids, zonder een dwingende controle uit te oefenen. De numerologie is gebaseerd op berekeningen die uitgevoerd worden met de getallen van uw geboortedatum en met de cijfers die ontleend worden aan de namen die u bij uw geboorte ontvangen heeft. Dit is gebaseerd op het geloof dat iemand niet zo maar toevallig op een bepaalde datum en met een bepaalde naam op de wereld is gekomen. Uit deze feiten kan men veel over karakter en levenslot halen. Iedereen die zich met het occulte bezighoudt weet immers dat er geen toeval bestaat, maar zelfs indien u ervan overtuigd bent dat dit alles op toevalligheden berust, dan is er nog geen reden om aan te nemen dat deze feiten geen invloed op uw leven zou uitoefenen. 

In tegenstelling tot bijv. astrologie is er geen uitgebreide kennis nodig - hier volstaan enkele korte, eenvoudig berekeningen uit te voeren. In deze cursus worden de symbolen van de getallen gelinkt aan de hoofdarcana van de Tarot. Alle resultaten worden dus herleid naar een getal dat gelijk is of kleiner dan 22. Er is helemaal geen voorkennis vereist, de tarotkaarten worden op een eenvoudige en duidelijke manier uitgelegd zodat die intuïtief kunnen geïnterpreteerd worden.

Wat biedt numerologie ?

Numerologie geeft ons de kans een beter inzicht in ons zelf te krijgen. Het laat ons toe te ontdekken wat onze aangeboren talenten en mogelijkheden zijn, waar onze beperkingen liggen, wat onze zwakke en sterke kanten zijn, wat onze levensopdracht is en hoe we die het beste kunnen uitvoeren, welke jobs voor ons geschikt zijn en welke lessen we in dit leven te leren hebben. We krijgen zicht op welke krachten ons beheersen, op welke vlakken we over de grootste krachten beschikken, over onze levenscycli , over de uitdagingen die het leven ons zal stellen, wat we elk jaar mogen verwachten en ten slotte over wat we het beste kunnen doen en wat we beter kunnen laten. 

Wanneer toe te passen ?

Numerologie vertelt ons deze zaken niet enkel over onszelf, maar ook over de mensen rondom ons. Een beter begrip over anderen en onszelf zal de onderlinge verstandhouding gunstig beïnvloeden.

Bijv. Ouders kunnen hun kinderen beter leren begrijpen en inzien waarom ze zo zijn en zo reageren.
Numerologie is ook een middel dat een groter begrip kan opbouwen bij geliefden.
De methode kan ook gehanteerd worden bij de keuze van een beroep,...
Verder kan numerologie ook heel nuttig zijn bij het kiezen van een naam; of voor het berekenen van een goede dag (voor jezelf of om een bepaalde beslissing te nemen, of een officiële akte af te sluiten, )

Voor wie geschikt ?

Iedereen kan de numerologie hanteren om zijn leven te verbeteren, op een hoger niveau te brengen en een betere verstandhouding met zichzelf en anderen te verwezenlijken. Zodra we weten door welke krachten we beheerst worden kunnen we daar rekening mee houden, ons in harmonie brengen met de vibratiemogelijkheden van onze getallen. We mogen ons niet laten terughouden door onze remmingen en beperkingen, de enige remmingen en beperkingen die we hebben zijn diegene die onze geest ons oplegt. U hebt het vermogen te zijn wie u wil zijn, om in dit leven te bereiken wat u zelf wil en de numerologie kan ons daarbij helpen om de juiste weg te kiezen.

Wat leren we in de cursus ?

De modules kunnen NIET apart gevolgd worden, tenzij door deelnemers die de cursus reeds gevolgd hebben.

Praktische info

Docent: Dominique Delaunoy

Wanneer:

1/ te Harelbeke 10 dinsdagavonden van 18u30 tot 20u30 vanaf half april 2019
75€
° Module 1 : uitleg kaarten + berekening geboortegetal via geboortedatum: 3 lessen 16/4 23/4 - 30/4
100€
° Module 2 : uitleg kaarten + berekening periodegetallen via geboortedatum: 4 lessen 7/5 - 21/5 28/5 4/6
75€
° Module 3 : berekeningen via namen en andere toepassingen: 3 lessen 11/6 - 18/6 25/6
2/ te Wervik 10 donderdagavonden van 19u30 tot 21u30
  ° Module 1 : uitleg kaarten + berekening geboortegetal via geboortedatum: 3 lessen  
  ° Module 2 : uitleg kaarten + berekening periodegetallen via geboortedatum: 4 lessen  
  ° Module 3 : berekeningen via namen en andere toepassingen: 3 lessen  
3/ te Zwijnaarde 10 maandagavonden van 19u30 tot 21u30 vanaf half april 2019
75€
° Module 1 : uitleg kaarten + berekening geboortegetal via geboortedatum: 3 lessen 15/4 29/4 6/5
100€
° Module 2 : uitleg kaarten + berekening periodegetallen via geboortedatum: 4 lessen 20/5 27/5 3/6 - 10/6
75€
° Module 3 : berekeningen via namen en andere toepassingen: 3 lessen 17/6 24/6 - 8/7
   
4/ te Roeselare 10 vrijdagvoormiddagen van 9u30 tot 11u30  
° Module 1 : uitleg kaarten + berekening geboortegetal via geboortedatum: 3 lessen  
° Module 2 : uitleg kaarten + berekening periodegetallen via geboortedatum: 4 lessen  
° Module 3 : berekeningen via namen en andere toepassingen: 3 lessen  
 
5/ te Knokke 10 woensdagavonden van 19u30 tot 21u30  
  ° Module 1 : uitleg kaarten + berekening geboortegetal via geboortedatum: 3 lessen  
  ° Module 2 : uitleg kaarten + berekening periodegetallen via geboortedatum: 4 lessen  
  ° Module 3 : berekeningen via namen en andere toepassingen: 3 lessen  
 
6/ te Dentergem 10 dinsdagnamiddagen van 13u30 tot 15u30
° Module 1 : uitleg kaarten + berekening geboortegetal via geboortedatum: 3 lessen  
° Module 2 : uitleg kaarten + berekening periodegetallen via geboortedatum: 4 lessen  
° Module 3 : berekeningen via namen en andere toepassingen: 3 lessen  
 

Waar

1/ Harelbeke cc 't Spoor - taverne het spoor - Eilandstraat 6 (= achterkant station) - 8530 Harelbeke
2/ Wervik Hansbekestraat 62 - 8940 Wervik
3/ Gent - Zwijnaarde OC MELAC - Dorpsstraat 31 - 9052 Gent-Zwijnaarde
4/ Roeselare (voormiddag) Au grand Café - Noordstraat 13 - 8800 Roeselare (dichtbij de markt)
5/ Knokke Koningslaan 91 - 8300 Knokke
6/ Dentergem Goethals - Kraaistraat 30 - 8720 Wakken-Dentergem

Prijs : cursus inbegrepen

Betaling :

•  betaling: cash per module, telkens bij aanvang van de eerste les

•  De cursus is een geheel bestaande uit 10 lessen, maar om het voor iedereen toegankelijk te houden gebeurt de betaling per module. Door u in te schrijven engageert u zich om de 10 lessen te volgen.

•  ** Waarborg :
- de waarborg wordt in mindering gebracht bij de betaling van de laatste module.
- In gevolg van vroegtijdig afhaken zal de waarborg ingehouden worden.
- Personen die de cursus al gevolgd hebben hoeven geen waarborg te betalen.

•  De modules kunnen NIET apart gevolgd worden, tenzij door de deelnemers die de cursus al volledig gevolgd hebben.

•  Als je een module opnieuw volgt krijg je 20% korting!

Inschrijven :

Dominique Delaunoy
Tel. 056/31.47.01 ~ 0486/32.39.43
e-mail: info.defakkel@gmail.com

Inschrijving:

Wilt u zich inschrijven voor de cursus Numerologie, vul dan de volgende velden in.
Vergeet niet bij opmerkingen de plaats in te vullen waar je de cursus wenst te volgen !

(* = verplicht in te vullen)

Naam:*
Voornaam:*
Leeftijd:*
Geslacht:*
E-mail:*
Adres:*
Postnummer:*
Stad:*
Tel/Gsm:*

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen


 

Helderziendheid EFT