CURSUS KAARTLEGGEN:

T A R O T 

(Deck Rider Waite : afbeelding tarot kaarten )

Klik hier voor inschrijving

Enkele reacties van cursisten die de cursus gevolgd hebben.

Hoe werken tarotkaarten ?

Tarotkaarten maken gebruik van archetypische (universele) symbolen. Symbolen beleef je, je wordt erdoor gegrepen en meegenomen, en ze dringen door in ons diepste wezen. Onze ziel 'denkt' in beelden. Daarom kunnen we ook gebruik maken van de tarot, om de diepere zin en betekenis van situaties en ontwikkelingen te achterhalen, om zelfkennis op te doen, om inzicht te verwerven in bepaalde neigingen en gedragspatronen. Tarotkaarten brengen zowel bewuste als onbewuste inhouden in beeld.
In functie van de vraag reageren de kaarten die getrokken worden onmiddellijk op zowel je bewustzijn als op wat er in het onbewuste leeft. De kaarten vestigen de aandacht op dat wat er in het heden gaande is en daarop kunnen we nog ingrijpen. De zogenaamde toekomst is hiervan slechts de resultante die we zelf in handen hebben.

In de cursus

wordt gewerkt met de Rider Waite kaarten, omdat de kleine arcana ook geïllustreerd is met specifieke taferelen.

Naast de betekenissen en het leren kijken naar en invoelen van de kaarten, wordt ook aandacht besteed aan het interpreteren van de kaarten in leggingen. Het samengaan of naast elkaar liggen van kaarten is namelijk meer dan de optelsom ervan, het vormt een nieuw en uniek gegeven. Dat maakt de duiding veel diepgaander, omvattender en genuanceerder.

De cursussen worden op een aangename, interactieve manier gegeven. Zowel theorie als oefeningen zijn uitgewerkt in een degelijke syllabus (gezien noteren én luisteren tegelijk nogal moeilijk is) en worden tijdens de les verduidelijkt aan de hand van projecties. Er wordt geoefend vanuit persoonlijke situaties die leven bij de deelnemers in de groep, waarbij iedereen inzichten krijgt in bepaalde omstandigheden waarin hij/zij zich nu bevindt.

Module I: Inleiding + Het Levensverhaal + De Grote Arcana:

In dit deel wordt naast de inleiding ook het verhaal van de levensweg van de Dwaas uitgelegd. De nadruk ligt echter op het uitgebreid bestuderen van de 22 belangrijkste kaarten - grote arcana genoemd - waarbij het accent ligt op het intuïtieve associëren. Er worden ook enkele eenvoudige oefeningen aangeleerd.

Module II: Leggingen - enkel met de hoofdarcana

We nemen 2 lessen de tijd om eenvoudige leggingen te interpreteren met de hoofdarcana, zodat de theorie kan ingeoefend worden vooraleer we overgaan naar de kleine arcana.

Module III: De Kleine Arcana

In dit deel worden de overige 56 kaarten uiteengezet. Deze kaarten worden uitgelegd in relatie tot de vier elementen. De betekenis van deze kaarten ligt eerder op het psychologische en concrete vlak.

Module IV: Leggingen - met alle kaarten

Naast het Keltisch Kruis als traditioneel legpatroon, worden nog verschillende andere (praktische en/of psychologische) leggingen besproken en geoefend.

De cursussen worden op een aangename, interactieve manier gegeven. Zowel theorie als oefeningen zijn uitgewerkt in een degelijke cursus (gezien noteren én luisteren tegelijk nogal moeilijk is) en worden tijdens de les verduidelijkt aan de hand van projecties. Er wordt geoefend vanuit persoonlijke situaties die leven bij de deelnemers in de groep, waarbij iedereen inzichten krijgt in bepaalde omstandigheden waarin hij/zij zich op dat moment bevindt.

De modules kunnen NIET apart gevolgd worden, tenzij door de deelnemers die de cursus al gevolgd hebben.
Als je een module opnieuw volgt krijg je 20% korting!

Klik hier voor reacties van cursisten

Docent: Dominique Delaunoy

Datums

1/ te KNOKKE 12 woensdagavonden van 19u30 tot 21u30  
  ° Module 1 : Uitleg kaarten Grote Arcana (3 lessen)  
  ° Module 2 : Eenvoudige leggingen met de grote arcana (2 lessen)  
  ° Module 3 : Uitleg kaarten Kleine Arcana (3 lessen)  
  ° Module 4 : Leggingen met alle kaarten (4 lessen)  
     
2/ te Wervik 12 donderdagavonden van 19u30 tot 21u30  
  ° Module 1 : Uitleg kaarten Grote Arcana (3 lessen)  
  ° Module 2 : Eenvoudige leggingen met de grote arcana (2 lessen)  
  ° Module 3 : Uitleg kaarten Kleine Arcana (3 lessen)  
  ° Module 4 : Leggingen met alle kaarten (4 lessen)  
   
3/ te Gent-Zwijnaarde 12 maandagavonden van 19u30 tot 21u30 najaar 2019 (voorlopige datums)
  ° Module 1 : Uitleg kaarten Grote Arcana (3 lessen) 16/9 - 23/9 - 30/9
  ° Module 2 : Eenvoudige leggingen met de grote arcana (2 lessen) 7/10 - 14/10
  ° Module 3 : Uitleg kaarten Kleine Arcana (3 lessen) 21/10 - 28/10 - 4/11
  ° Module 4 : Leggingen met alle kaarten (4 lessen) 11/11 - 18/11 - 25/11 - 2/12
     
4/ te Roeselare 12 vrijdagvoormiddagen van 9u30 tot 11u30  
  ° Module 1 : Uitleg kaarten Grote Arcana (3 lessen)  
  ° Module 2 : Eenvoudige leggingen met de grote arcana (2 lessen)  
  ° Module 3 : Uitleg kaarten Kleine Arcana (3 lessen)  
  ° Module 4 : Leggingen met alle kaarten (4 lessen)  
   
5/ te Dentergem 12 dinsdagnamiddagen van 13u30 tot 15u30  
  ° Module 1 : Uitleg kaarten Grote Arcana (3 lessen)  
  ° Module 2 : Eenvoudige leggingen met de grote arcana (2 lessen)  
  ° Module 3 : Uitleg kaarten Kleine Arcana (3 lessen)  
  ° Module 4 : Leggingen met alle kaarten (4 lessen)  
   
6/ te Harelbeke 12 dinsdagavonden van 18u30 tot 20u30 voorjaar 2019
  ° Module 1 : Uitleg kaarten Grote Arcana (3 lessen) 15/1 - 22/1 - 29/1
  ° Module 2 : Eenvoudige leggingen met de grote arcana (2 lessen) 5/2 - 12/2
  ° Module 3 : Uitleg kaarten Kleine Arcana (3 lessen) 19/2 - 26/2 - 5/3
  ° Module 4 : Leggingen met alle kaarten (4 lessen) 12/3 - 19/3 - 26/3 - 2/4
     

Waar

1/ Knokke Koningslaan 91 - 8300 Knokke
2/ Wervik Hansbekestraat 62 - 8940 Wervik
3/ Gent - Zwijnaarde Ontmoetingscentrum MELAC - Dorpsstraat 31 - 9052 Gent-Zwijnaarde
4/ Roeselare (voormiddag) Au grand Café - Noordstraat 13 - 8800 Roeselare (dichtbij de markt)
5/ Dentergem Goethals - Kraaistraat 30 - 8720 Wakken-Dentergem
6/ Harelbeke cc 't SPOOR - taverne het spoor - Eilandstraat 6 (achterkant station) - 8530 Harelbeke

Prijs : (cursus inbegrepen)

Betaling :

•  betaling: cash per module, telkens bij aanvang van de eerste les

•  De cursus is een geheel bestaande uit 12 lessen, maar om het voor iedereen toegankelijk te houden gebeurt de betaling per module. Door u in te schrijven aanvaard u deze voorwaarden.

•  ** Waarborg :
- de waarborg wordt in mindering gebracht bij de betaling van de laatste module.
- in gevolg van vroegtijdig afhaken zal de waarborg ingehouden worden.
- personen die de cursus al gevolgd hebben hoeven geen waarborg te betalen.

•  De modules kunnen NIET apart gevolgd worden, tenzij door de deelnemers die de cursus al volledig gevolgd hebben.

•  Als je een module opnieuw volgt krijg je 20% korting!

Inschrijven :

Dominique Delaunoy
Tel 056/31.47.01 0486/32.39.43
e-mail: info.defakkel@gmail.com

Inschrijving:

Wilt u zich inschrijven voor de cursus TAROT, vul dan de volgende velden in.
(* = verplicht in te vullen)

Naam:*
Voornaam:*
Leeftijd:*
Geslacht:*
E-mail:*
Adres:*
Postnummer:*
Stad:*
Tel/Gsm:*

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen

 

Helderziendheid Numerologie

 

TERUG